W celu rozpoczęcia postępowania rozwodowego przed Sądem jeden z małżonków wnoszący pozew o rozwód musi dokonać opłaty sądowej w wysokości 600 zł. Przyszły wyrok rozwodowy ustali kto w jakim stopni przyczynił się do rozkładu związku małżeńskiego. Sąd w wyroku określi koszty, które z małżonków w jakiej części je poniesie niezależnie od tego kto wniósł pozew o rozwód i kto dokonał opłaty sądowej w wysokości 600 zł. W przypadku uzyskania wyroku rozwodowego na pierwszej rozprawie Sąd zwraca połowę wpisu w wysokości 300 zł. Jeżeli strony biorą pełnomocnika do prowadzenia sprawy rozwodowej Sąd również orzeka o kosztach zastępstwa procesowego i dokładnie określa kto i w jakim stopniu pokrywa jego koszty.