Rodzaje umów deweloperskich

Umowa deweloperska Umowy deweloperskie są umowami niestandardowymi i z tego powodu złożonymi, bez kodeksowych uregulowań, bez szablonowych opracowań. Każda umowa może być inna i nie ma gwarancji, że będzie korzystna dla strony kupującej. PrzedDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Komu należy się zachowek

Zachowek to prawo, z którego można skorzystać w określonym czasie od chwili otwarcia spadku. Jeżeli jest się uprawnionym do otrzymania zachowku to w pierwszej kolejności należy zwrócić się o jego wypłatę do spadkobiercy. OsobamiDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Testament a zachowek

Zachowek jest ściśle związany z testamentem. W chwili otwarcia testamentu zmieniają się zasady dziedziczenia i osoby powołane do spadku z mocy ustawy mogą zostać pominięci w prawie do dziedziczenia i podziału masy spadkowej. WDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Jak sporządzić testament

Testament to dokument, który sporządza się za zażycia spadkodawcy a jego skutki powstaną po jego śmierci. Jeżeli nie ma testamentu zasady dziedziczenia określone są w ustawie. Ustawodawca dokładnie określił kto i w jakiej częściDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Pozew o zachowek

Zachowek to prawo a nie obowiązek. Powództwo z tytułu zachowku wytacza się przed Sądem ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed Sądem miejsca, w którymDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Prawo spadkowe – zachowek

Aby wystąpić o zachowek musimy po pierwsze znać spadkobierców wymienionych w prawomocnym postanowieniu Sądu, ich proporcjonalny udział w masie spadkowej oraz znać wartość całego spadku. Do zachowku uprawnieni są przede wszystkim dzieci i małżonekDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Spadek a darowizna

Podstawową różnicą między spadkiem a darowizną jest chwila ich otrzymania. Darowiznę od darczyńcy otrzymuje się za życia a spadek po śmierci spadkodawcy. Umowa darowizny może być odwołana, zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminuDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Testament notarialny

Testament notarialny spisany jest zawsze w obecności notariusza, daje bardzo wysokie prawdopodobieństwo jego ważności oraz dowodowo jest bardzo trudny do podważenia i obalenia. Treść i forma testamentu spisana w formie aktu notarialnego gwarantuje, żeDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Sprawy spadkowe

Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych spadkobierców w drodze dziedziczenia. Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej, pozostaje poDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Jak napisać testament

Dwie najbardziej popularne formy testamentów to testament własnoręczny i notarialny. Testament własnoręczny musi być spisany osobiście, opatrzony datą i podpisany. Nie może być napisany na maszynie lub komputerze. Testament notarialny spisany w obecności notariusza,Dowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Postępowanie spadkowe

Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej, pozostaje po niej masa spadkowa czyli tzw. scheda. Osoby uprawnione do spadku stają się spadkobiercami z mocy prawa. Są dwa etapy postępowania spadkowego. Pierwszy etapDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Czy można wystąpić o alimenty bez rozwodu

Obowiązek alimentacyjny powstaje w wyniku rozwodu lub separacji. Często jednak zdarza się, że małżonek w trakcie sprawy rozwodowej występuje o ustalenie alimentów. Jest to dość powszechna praktyka. Jest też możliwość wystąpienia do Sądu oDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Separacja a alimenty

Separacja jest bardzo podobna do rozwodu. Orzeczenie separacji oznacza faktyczne zniesienie małżeństwa i rozstanie się małżonków. Każdy z małżonków zaczyna znowu żyć na własny rachunek i niczym nie jest związany z byłym małżonkiem. NieDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Jak napisać pozew o alimenty

Pozew o alimenty może złożyć każda osoba uprawniona do uzyskania świadczeń alimentacyjnych. W pierwszej kolejności alimenty obciążają zstępnych przed wstępnymi. W przypadku braku zstępnych i wstępnych alimenty obciążają rodzeństwo. Pozew o alimenty składa sięDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Pozew o alimenty

Pozew o alimenty może złożyć każda osoba uprawniona do uzyskania świadczeń alimentacyjnych. W pierwszej kolejności alimenty obciążają zstępnych przed wstępnymi. W przypadku braku zstępnych i wstępnych alimenty obciążają rodzeństwo. Pozew o alimenty składa sięDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Alimenty bez rozwodu

Obowiązek alimentacyjny powstaje w wyniku rozwodu lub separacji. Często jednak zdarza się, że małżonek w trakcie sprawy rozwodowej występuje o ustalenie alimentów. Jest to dość powszechna praktyka. Jest też możliwość wystąpienia do Sądu oDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Podział majątku – wsparcie adwokata

W trakcie związku małżeńskiego powstaje małżeńska wspólność majątkowa, która jest dobrem wspólnym i każdy z małżonków może z niej korzystać. Nie istnieje podział w sensie ułamków i procentów, który z małżonków może mniej lubDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Czy można uzyskać rozwód na pierwszej sprawie rozwodowej

Złożenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie jest najlepszym i najszybszym rozwiązaniem w sytuacji kiedy małżonkowie decydują się na rozstanie. Rozwód taki możemy uzyskać na pierwszej rozprawie, wystarczy zgodnie potwierdzić, że nastąpił całkowity,Dowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Co należy napisać w pozwie rozwodowym

Pozew rozwodowy powinien byś jasny co do stanu faktycznego oraz zawierać sprecyzowane oczekiwania powoda – małżonka wnoszącego pozew do Sądu o rozwiązanie związku małżeńskiego. Pozew wnosi się do Sądu Okręgowego miejsca zamieszkania małżonków. OpłataDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Czy orzeczenie o winie ma wpływ na podział majątku małżeńskiego

Zasadniczym przedmiotem sprawy rozwodowej jest ustalenie czy są podstawy do orzeczenia rozpadu związku małżeńskiego w sposób trwały i zupełny. W tym postępowaniu Sąd zajmuje się głównie sprawami dotyczącymi sfery małżeńskiej i rodzinnej. W minimalnyDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Ile kosztuje rozwód

W celu rozpoczęcia postępowania rozwodowego przed Sądem jeden z małżonków wnoszący pozew o rozwód musi dokonać opłaty sądowej w wysokości 600 zł. Przyszły wyrok rozwodowy ustali kto w jakim stopni przyczynił się do rozkładuDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Jakie są możliwe wyroki w sprawie rozwodowej

Sąd w postępowaniu rozwodowym orzeka o winie lub wydaje wyrok bez jego orzekania. Podstawą uzyskania rozwodu bez orzekania o winie jest zgodny wniosek stron, sprecyzowany w pozwie lub w toku rozprawy. W przypadku brakuDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Jak szybko można uzyskać rozwód bez orzekania o winie

Pozew o rozwód bez orzekania o winie jest najlepszym i najszybszym rozwiązaniem w sytuacji kiedy małżonkowie decydują się na rozstanie. Rozwód taki możemy uzyskać na pierwszej rozprawie, wystarczy zgodnie potwierdzić, że nastąpił całkowity, trwałyDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Jaka jest różnica w rozwodzie z orzekaniem o winie i bez

Sąd orzekając wyrok rozwodowy z orzekaniem o winie musi być pewien, że powodem rozkładu związku małżeńskiego i orzeczenia rozwodu jest wina wyłącznie jedno z małżonków. Ustalenie przez Sąd choćby minimalnej winy jednej ze stronDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Sprawy rozwodowe

Decyzja o rozwodzie lub separacji często stanowi jedną z najtrudniejszych decyzji jakie muszą podjąć małżonkowie. Sam rozwód jak i związane z tym postępowanie sądowe również stanowi dla stron stresujące i pełne emocji doświadczenie. MałżonkowieDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Jak prawidłowo napisać o rozwód

Pozew rozwodowy powinien byś jasny co do stanu faktycznego oraz zawierać sprecyzowane oczekiwania powoda – małżonka wnoszącego pozew do Sądu o rozwiązanie związku małżeńskiego. Pozew wnosi się do Sądu Okręgowego miejsca zamieszkania małżonków. OpłataDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Separacja a rozwód

Zarówno rozwód, jak i separacja, to niezwykle stresujące doświadczenia dla obu małżonków. Rozwód powinno traktować się jako rozwiązanie ostateczne, w przypadku, gdy brak szans na utrzymanie małżeństwa. Alternatywą dla rozwodu jest separacja prawna polegającaDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Pozew o separację

Pozew o separację powinien byś jasny co do stanu faktycznego oraz zawierać sprecyzowane oczekiwania powoda – małżonka wnoszącego pozew do Sądu o zawieszenie związku małżeńskiego czyli orzeczenie separacji. Pozew wnosi się do Sądu OkręgowegoDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Jak napisać pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy powinien byś jasny co do stanu faktycznego oraz zawierać sprecyzowane oczekiwania powoda – małżonka wnoszącego pozew do Sądu o rozwiązanie związku małżeńskiego. Pozew wnosi się do Sądu Okręgowego miejsca zamieszkania małżonków. OpłataDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Rozwód nie zawsze musi być wojną małżonków o dzieci, zgromadzony majątek, o niespełnione oczekiwania i nieudane wspólne życie. Bywa, że małżonkowie dochodzą do wniosku, że popełnili błąd zawierając związek małżeński ale nie żywią zDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Jak uzyskać rozwód na pierwszej sprawie rozwodowej

Rozwód nie zawsze musi być wojną małżonków o dzieci, zgromadzony majątek, o niespełnione oczekiwania i nieudane wspólne życie. Bywa, że małżonkowie dochodzą do wniosku, że popełnili błąd zawierając związek małżeński ale nie żywią zDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Czy rozwód dzieli majątek małżonków

Przedmiotem sprawy rozwodowej jest orzeczenie o ustaniu związku małżeńskiego i zakończenia etapu wspólnoty majątkowej byłych małżonków. Od tej chwili każdy z byłych małżonków podejmuje wszelkie działania tylko na własny rachunek i odpowiada za wszelkieDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Podział majątku małżeńskiego

Zasadniczym przedmiotem sprawy rozwodowej jest ustalenie czy są podstawy do orzeczenia rozpadu związku małżeńskiego w sposób trwały i zupełny. W tym postępowaniu Sąd zajmuje się głównie sprawami dotyczącymi sfery małżeńskiej i rodzinnej. W minimalnyDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Rodzaje wyroków w sprawie rozwodowej

Sąd w postępowaniu rozwodowym orzeka o winie lub wydaje wyrok bez jego orzekania. Podstawą uzyskania rozwodu bez orzekania o winie jest zgodny wniosek stron, sprecyzowany w pozwie lub w toku rozprawy. W przypadku brakuDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie

Pozew o rozwód bez orzekania o winie jest najlepszym i najszybszym rozwiązaniem w sytuacji kiedy małżonkowie decydują się na rozstanie. Rozwód taki możemy uzyskać na pierwszej rozprawie, wystarczy zgodnie potwierdzić, że nastąpił całkowity, trwałyDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment

Rozwód z orzekaniem o winie

Sąd orzekając wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie musi być pewien, że powodem rozkładu związku małżeńskiego i orzeczenia rozwodu jest wina wyłącznie jednego z małżonków. Ustalenie przez Sąd choćby minimalnej winy jednej ze stronDowiedz się więcej

Posted in Poradnik | Leave a comment