Rodzaje umów deweloperskich

Umowa deweloperska Umowy deweloperskie są umowami niestandardowymi i z tego powodu złożonymi, bez kodeksowych uregulowań, bez szablonowych opracowań. Każda umowa może być inna i nie ma gwarancji, że będzie korzystna dla strony kupującej. PrzedDowiedz się więcej

Komu należy się zachowek

Zachowek to prawo, z którego można skorzystać w określonym czasie od chwili otwarcia spadku. Jeżeli jest się uprawnionym do otrzymania zachowku to w pierwszej kolejności należy zwrócić się o jego wypłatę do spadkobiercy. OsobamiDowiedz się więcej

Testament a zachowek

Zachowek jest ściśle związany z testamentem. W chwili otwarcia testamentu zmieniają się zasady dziedziczenia i osoby powołane do spadku z mocy ustawy mogą zostać pominięci w prawie do dziedziczenia i podziału masy spadkowej. WDowiedz się więcej

Jak sporządzić testament

Testament to dokument, który sporządza się za zażycia spadkodawcy a jego skutki powstaną po jego śmierci. Jeżeli nie ma testamentu zasady dziedziczenia określone są w ustawie. Ustawodawca dokładnie określił kto i w jakiej częściDowiedz się więcej

Pozew o zachowek

Zachowek to prawo a nie obowiązek. Powództwo z tytułu zachowku wytacza się przed Sądem ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed Sądem miejsca, w którymDowiedz się więcej

Prawo spadkowe – zachowek

Aby wystąpić o zachowek musimy po pierwsze znać spadkobierców wymienionych w prawomocnym postanowieniu Sądu, ich proporcjonalny udział w masie spadkowej oraz znać wartość całego spadku. Do zachowku uprawnieni są przede wszystkim dzieci i małżonekDowiedz się więcej

Spadek a darowizna

Podstawową różnicą między spadkiem a darowizną jest chwila ich otrzymania. Darowiznę od darczyńcy otrzymuje się za życia a spadek po śmierci spadkodawcy. Umowa darowizny może być odwołana, zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminuDowiedz się więcej

Testament notarialny

Testament notarialny spisany jest zawsze w obecności notariusza, daje bardzo wysokie prawdopodobieństwo jego ważności oraz dowodowo jest bardzo trudny do podważenia i obalenia. Treść i forma testamentu spisana w formie aktu notarialnego gwarantuje, żeDowiedz się więcej

Sprawy spadkowe

Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych spadkobierców w drodze dziedziczenia. Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej, pozostaje poDowiedz się więcej

Jak napisać testament

Dwie najbardziej popularne formy testamentów to testament własnoręczny i notarialny. Testament własnoręczny musi być spisany osobiście, opatrzony datą i podpisany. Nie może być napisany na maszynie lub komputerze. Testament notarialny spisany w obecności notariusza,Dowiedz się więcej

Postępowanie spadkowe

Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej, pozostaje po niej masa spadkowa czyli tzw. scheda. Osoby uprawnione do spadku stają się spadkobiercami z mocy prawa. Są dwa etapy postępowania spadkowego. Pierwszy etapDowiedz się więcej

Czy można wystąpić o alimenty bez rozwodu

Obowiązek alimentacyjny powstaje w wyniku rozwodu lub separacji. Często jednak zdarza się, że małżonek w trakcie sprawy rozwodowej występuje o ustalenie alimentów. Jest to dość powszechna praktyka. Jest też możliwość wystąpienia do Sądu oDowiedz się więcej

Separacja a alimenty

Separacja jest bardzo podobna do rozwodu. Orzeczenie separacji oznacza faktyczne zniesienie małżeństwa i rozstanie się małżonków. Każdy z małżonków zaczyna znowu żyć na własny rachunek i niczym nie jest związany z byłym małżonkiem. NieDowiedz się więcej

Jak napisać pozew o alimenty

Pozew o alimenty może złożyć każda osoba uprawniona do uzyskania świadczeń alimentacyjnych. W pierwszej kolejności alimenty obciążają zstępnych przed wstępnymi. W przypadku braku zstępnych i wstępnych alimenty obciążają rodzeństwo. Pozew o alimenty składa sięDowiedz się więcej

Pozew o alimenty

Pozew o alimenty może złożyć każda osoba uprawniona do uzyskania świadczeń alimentacyjnych. W pierwszej kolejności alimenty obciążają zstępnych przed wstępnymi. W przypadku braku zstępnych i wstępnych alimenty obciążają rodzeństwo. Pozew o alimenty składa sięDowiedz się więcej

Alimenty bez rozwodu

Obowiązek alimentacyjny powstaje w wyniku rozwodu lub separacji. Często jednak zdarza się, że małżonek w trakcie sprawy rozwodowej występuje o ustalenie alimentów. Jest to dość powszechna praktyka. Jest też możliwość wystąpienia do Sądu oDowiedz się więcej

Podział majątku – wsparcie adwokata

W trakcie związku małżeńskiego powstaje małżeńska wspólność majątkowa, która jest dobrem wspólnym i każdy z małżonków może z niej korzystać. Nie istnieje podział w sensie ułamków i procentów, który z małżonków może mniej lubDowiedz się więcej

Czy można uzyskać rozwód na pierwszej sprawie rozwodowej

Złożenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie jest najlepszym i najszybszym rozwiązaniem w sytuacji kiedy małżonkowie decydują się na rozstanie. Rozwód taki możemy uzyskać na pierwszej rozprawie, wystarczy zgodnie potwierdzić, że nastąpił całkowity,Dowiedz się więcej

Co należy napisać w pozwie rozwodowym

Pozew rozwodowy powinien byś jasny co do stanu faktycznego oraz zawierać sprecyzowane oczekiwania powoda – małżonka wnoszącego pozew do Sądu o rozwiązanie związku małżeńskiego. Pozew wnosi się do Sądu Okręgowego miejsca zamieszkania małżonków. OpłataDowiedz się więcej

Czy orzeczenie o winie ma wpływ na podział majątku małżeńskiego

Zasadniczym przedmiotem sprawy rozwodowej jest ustalenie czy są podstawy do orzeczenia rozpadu związku małżeńskiego w sposób trwały i zupełny. W tym postępowaniu Sąd zajmuje się głównie sprawami dotyczącymi sfery małżeńskiej i rodzinnej. W minimalnyDowiedz się więcej

Ile kosztuje rozwód

W celu rozpoczęcia postępowania rozwodowego przed Sądem jeden z małżonków wnoszący pozew o rozwód musi dokonać opłaty sądowej w wysokości 600 zł. Przyszły wyrok rozwodowy ustali kto w jakim stopni przyczynił się do rozkładuDowiedz się więcej

Jakie są możliwe wyroki w sprawie rozwodowej

Sąd w postępowaniu rozwodowym orzeka o winie lub wydaje wyrok bez jego orzekania. Podstawą uzyskania rozwodu bez orzekania o winie jest zgodny wniosek stron, sprecyzowany w pozwie lub w toku rozprawy. W przypadku brakuDowiedz się więcej

Jak szybko można uzyskać rozwód bez orzekania o winie

Pozew o rozwód bez orzekania o winie jest najlepszym i najszybszym rozwiązaniem w sytuacji kiedy małżonkowie decydują się na rozstanie. Rozwód taki możemy uzyskać na pierwszej rozprawie, wystarczy zgodnie potwierdzić, że nastąpił całkowity, trwałyDowiedz się więcej

Jaka jest różnica w rozwodzie z orzekaniem o winie i bez

Sąd orzekając wyrok rozwodowy z orzekaniem o winie musi być pewien, że powodem rozkładu związku małżeńskiego i orzeczenia rozwodu jest wina wyłącznie jedno z małżonków. Ustalenie przez Sąd choćby minimalnej winy jednej ze stronDowiedz się więcej

Sprawy rozwodowe

Decyzja o rozwodzie lub separacji często stanowi jedną z najtrudniejszych decyzji jakie muszą podjąć małżonkowie. Sam rozwód jak i związane z tym postępowanie sądowe również stanowi dla stron stresujące i pełne emocji doświadczenie. MałżonkowieDowiedz się więcej

Jak prawidłowo napisać o rozwód

Pozew rozwodowy powinien byś jasny co do stanu faktycznego oraz zawierać sprecyzowane oczekiwania powoda – małżonka wnoszącego pozew do Sądu o rozwiązanie związku małżeńskiego. Pozew wnosi się do Sądu Okręgowego miejsca zamieszkania małżonków. OpłataDowiedz się więcej

Separacja a rozwód

Zarówno rozwód, jak i separacja, to niezwykle stresujące doświadczenia dla obu małżonków. Rozwód powinno traktować się jako rozwiązanie ostateczne, w przypadku, gdy brak szans na utrzymanie małżeństwa. Alternatywą dla rozwodu jest separacja prawna polegającaDowiedz się więcej

Pozew o separację

Pozew o separację powinien byś jasny co do stanu faktycznego oraz zawierać sprecyzowane oczekiwania powoda – małżonka wnoszącego pozew do Sądu o zawieszenie związku małżeńskiego czyli orzeczenie separacji. Pozew wnosi się do Sądu OkręgowegoDowiedz się więcej

Jak napisać pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy powinien byś jasny co do stanu faktycznego oraz zawierać sprecyzowane oczekiwania powoda – małżonka wnoszącego pozew do Sądu o rozwiązanie związku małżeńskiego. Pozew wnosi się do Sądu Okręgowego miejsca zamieszkania małżonków. OpłataDowiedz się więcej

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Rozwód nie zawsze musi być wojną małżonków o dzieci, zgromadzony majątek, o niespełnione oczekiwania i nieudane wspólne życie. Bywa, że małżonkowie dochodzą do wniosku, że popełnili błąd zawierając związek małżeński ale nie żywią zDowiedz się więcej

Jak uzyskać rozwód na pierwszej sprawie rozwodowej

Rozwód nie zawsze musi być wojną małżonków o dzieci, zgromadzony majątek, o niespełnione oczekiwania i nieudane wspólne życie. Bywa, że małżonkowie dochodzą do wniosku, że popełnili błąd zawierając związek małżeński ale nie żywią zDowiedz się więcej

Czy rozwód dzieli majątek małżonków

Przedmiotem sprawy rozwodowej jest orzeczenie o ustaniu związku małżeńskiego i zakończenia etapu wspólnoty majątkowej byłych małżonków. Od tej chwili każdy z byłych małżonków podejmuje wszelkie działania tylko na własny rachunek i odpowiada za wszelkieDowiedz się więcej

Podział majątku małżeńskiego

Zasadniczym przedmiotem sprawy rozwodowej jest ustalenie czy są podstawy do orzeczenia rozpadu związku małżeńskiego w sposób trwały i zupełny. W tym postępowaniu Sąd zajmuje się głównie sprawami dotyczącymi sfery małżeńskiej i rodzinnej. W minimalnyDowiedz się więcej

Rodzaje wyroków w sprawie rozwodowej

Sąd w postępowaniu rozwodowym orzeka o winie lub wydaje wyrok bez jego orzekania. Podstawą uzyskania rozwodu bez orzekania o winie jest zgodny wniosek stron, sprecyzowany w pozwie lub w toku rozprawy. W przypadku brakuDowiedz się więcej

Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie

Pozew o rozwód bez orzekania o winie jest najlepszym i najszybszym rozwiązaniem w sytuacji kiedy małżonkowie decydują się na rozstanie. Rozwód taki możemy uzyskać na pierwszej rozprawie, wystarczy zgodnie potwierdzić, że nastąpił całkowity, trwałyDowiedz się więcej

Rozwód z orzekaniem o winie

Sąd orzekając wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie musi być pewien, że powodem rozkładu związku małżeńskiego i orzeczenia rozwodu jest wina wyłącznie jednego z małżonków. Ustalenie przez Sąd choćby minimalnej winy jednej ze stronDowiedz się więcej