Przedmiotem sprawy rozwodowej jest orzeczenie o ustaniu związku małżeńskiego i zakończenia etapu wspólnoty majątkowej byłych małżonków. Od tej chwili każdy z byłych małżonków podejmuje wszelkie działania tylko na własny rachunek i odpowiada za wszelkie decyzje we własnym imieniu. Fakt uzyskania rozwodu nie dzieli jednak wspólnego majątku dorobkowego małżonków. Po uzyskaniu wyroku rozwodowego pozostaje do dokonania podział majątku, którego małżonkowie dorobili się w trakcie jego trwania. Przeważnie podział majątku ze względu na skomplikowane i trudne stany faktyczne jest przedmiotem osobnego postępowania sądowego o zniesienie wspólności majtkowej. Sprawy te są wielokrotnie przedmiotem burzliwego sporu o powstały majątek w trakcie trwania związku małżeńskiego. Nie mniej zdarza się, że Sąd zgadza się dokonać podziału majątku dorobkowego w ramach sprawy rozwodowej jeżeli będzie to zgodny, wspólny wniosek stron w najmniejszym stopniu bezproblemowy i nie przedłużający postępowania sądowego.