Separacja jest bardzo podobna do rozwodu. Orzeczenie separacji oznacza faktyczne zniesienie małżeństwa i rozstanie się małżonków. Każdy z małżonków zaczyna znowu żyć na własny rachunek i niczym nie jest związany z byłym małżonkiem. Nie dotyczy to dzieci , obowiązek ich wychowywania i kształcenia jest ich prawem i nadal obowiązkiem. Zasadniczą różnicą między rozwodem a separacją jest brak możliwości zawarcia nowego związku małżeńskiego. Separacja jest stanem na przemyślenie dla obojga małżonków czy chcą wrócić do siebie czy też rozstać się na zawsze i wystąpić o rozwód. Małżonkowie w separacji mają dalej sobie pomagać i wspierać się materialnie i psychicznie. Prawo do alimentów jest tak samo traktowane jak przy rozwodzie.