Obsługa spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych

Skontaktuj się z nami!
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Jesteśmy Kancelarią Prawną działającą w formie spółki komandytowej, której wspólnikami są radcowie prawni oraz adwokaci z wieloletnią praktyką.

Prawnicy związani z Kancelarią mają duże doświadczenie zawodowe w stałej i zadaniowej obsłudze Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych zarówno inwestujących jak i zajmujących się zarządem lokali należących do zasobów Spółdzielni.

Doświadczenie w postępowaniu przed Sądami, Urzędami i Organami Egzekucyjnymi z zakresu prawa cywilnego i administra-cyjnego oraz stała obsługa Spółdzielni i Wspólnot daje gwarancję profesjonalizmu w zakresie oczekiwanej przez Państwa pomocy prawnej.

Przechodząc do warunków współpracy, Kancelaria nasza proponuje bądź obsługę stałą Spółdzielni lub Wspólnoty bądź też załatwianie na bieżąco zlecanych spraw przedłożonych przez Zarząd.

Stosujemy poniższe zasady rozliczeń:

  • w przypadku przyjęcia zasad wynagrodzenia Kancelarii w formie ryczałtu miesięcznego, Kancelaria przedstawi ofertę po roz-mowie ze Zleceniodawcą, zapoznaniu się z ilością spraw bieżących do załatwienia oraz o zakresie obowiązków w ramach współpracy i przyjętego ryczałtu. Kancelaria zapewnia stałą gotowość obsługi prawnej we wszystkich sprawach dotyczący Spół-dzielni / Wspólnoty.
  • w przypadku przyjęcia stawki godzinowej honorarium Kancelarii będzie ustalone w drodze negocjacji w zależności od zleco-nych zadań.

Kancelaria proponuje również współpracę na warunkach mieszanych, czyli rozliczenie ryczałtowo – godzinowe dostosowując się do potrzeb Spółdzielni / Wspólnoty w zależności od rzeczywistych i oczekiwanych potrzeb w zakresie obsługi prawnej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji