pozew o alimenty

Skontaktuj się z nami!
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Nasza Kancelaria Prawna oferuje fachową pomoc prawną dotyczącą spraw rodzinnych i spraw bezpośrednio związanych ze skutkami wywołanymi orzeczeniem wyroku sądowego. W szczególności są to sprawy związane z alimentami, władzą rodzicielską, zaprzeczeniem ojcostwa, uznaniem dziecka oraz zarządzaniem majątkiem dziecka.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Należy podkreślić, że każda sprawa rodzinna jest inna i w zależności od określenia odpowiedzialności orzeczonej w sentencji wyroku powoduje bardzo różne skutki prawne dla Stron z chwilą uzyskania rozwodu i na przyszłość. Pomożemy Państwu w sposób dyskretny i fachowy.

Zarząd majątkiem dziecka

Zarząd majątkiem dziecka nieletniego Do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności czyli 18 lat jego majątkiem zarządzają rodzice. Rodzice jednak nie mają przy tym zarządzie pełnej swobody. Ograniczenia wynikają z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W tymDowiedz się więcej

Uznanie dziecka

Uznanie dziecka – informacje podstawowe Uznanie dziecka jest sposobem ustalenia ojcostwa przez oświadczenie mężczyzny złożone w formie przewidzianej prawem i przed odpowiednim organem – kierownikiem USC lub Sądem. Sam charakter prawny uznania dziecka toDowiedz się więcej

Zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa – ważne terminy Jeżeli dziecko urodzi się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Natomiast, gdy dzieckoDowiedz się więcej

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska i jej zakres Władza rodzicielska nad dzieckiem trwa do uzyskania pełnoletności czyli ukończenia 18 lat. władzą W tym okresie rodzice dbają o dobro dziecka ponieważ nie jest w stanie samodzielnie prowadzić swoichDowiedz się więcej

Alimenty

Co to są alimenty? Alimenty są to regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby fizyczne. Ustalenie prawa do alimentów i ich wysokość są orzekane wyrokiem sądowym. Obowiązek alimentacyjnyDowiedz się więcej