pozew o alimenty

Skontaktuj się z nami!
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Nasza Kancelaria Prawna oferuje fachową pomoc prawną dotyczącą spraw rodzinnych i spraw bezpośrednio związanych ze skutkami wywołanymi orzeczeniem wyroku sądowego. W szczególności są to sprawy związane z alimentami, władzą rodzicielską, zaprzeczeniem ojcostwa, uznaniem dziecka oraz zarządzaniem majątkiem dziecka.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Należy podkreślić, że każda sprawa rodzinna jest inna i w zależności od określenia odpowiedzialności orzeczonej w sentencji wyroku powoduje bardzo różne skutki prawne dla Stron z chwilą uzyskania rozwodu i na przyszłość. Pomożemy Państwu w sposób dyskretny i fachowy.

Zarząd majątkiem dziecka

Zarząd majątkiem dziecka nieletniego Do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności czyli 18 lat jego majątkiem zarządzają rodzice. Rodzice jednak nie mają przy tym zarządzie pełnej swobody. Ograniczenia wynikają z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W tymDowiedz się więcej

Posted in Sprawy rodzinne | Leave a comment

Uznanie dziecka

Uznanie dziecka – informacje podstawowe Uznanie dziecka jest sposobem ustalenia ojcostwa przez oświadczenie mężczyzny złożone w formie przewidzianej prawem i przed odpowiednim organem – kierownikiem USC lub Sądem. Sam charakter prawny uznania dziecka toDowiedz się więcej

Posted in Sprawy rodzinne | Leave a comment

Zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa – ważne terminy Jeżeli dziecko urodzi się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Natomiast, gdy dzieckoDowiedz się więcej

Posted in Sprawy rodzinne | Leave a comment

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska i jej zakres Władza rodzicielska nad dzieckiem trwa do uzyskania pełnoletności czyli ukończenia 18 lat. władzą W tym okresie rodzice dbają o dobro dziecka ponieważ nie jest w stanie samodzielnie prowadzić swoichDowiedz się więcej

Posted in Sprawy rodzinne | Leave a comment

Alimenty

Co to są alimenty? Alimenty są to regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby fizyczne. Ustalenie prawa do alimentów i ich wysokość są orzekane wyrokiem sądowym. Obowiązek alimentacyjnyDowiedz się więcej

Posted in Sprawy rodzinne | Leave a comment