spadek - sprawy spadkowe

Skontaktuj się z nami!
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Nasza Kancelaria Prawna oferuje fachową pomoc prawną dotyczącą spraw spadkowych i spraw bezpośrednio związanych ze skutkami wywołanymi orzeczeniem wyroku sądowego. W szczególności są to sprawy związane z samym spadkiem oraz testamentem, zachowkiem, darowizną i działem spadku.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Należy podkreślić, że każda sprawa spadkowa jest inna i w zależności od określenia odpowiedzialności orzeczonej w sentencji wyroku powoduje bardzo różne skutki prawne dla Stron z chwilą uzyskania rozwodu i na przyszłość. Pomożemy Państwu w sposób dyskretny i fachowy.

Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej, pozostaje po niej masa spadkowa czyli tzw. scheda. Osoby uprawnione do spadku stają się spadkobiercami z mocy prawa. Spadek można nabyć poprzez dziedziczenie ustawowe lub testamentowe. Ustalenie, kto nabędzie prawo do spadku można stwierdzić przed sądem za pomocą wyroku sądowego stwierdzającego nabycie spadku lub przed notariuszem – uzyskując akt potwierdzenia dziedziczenia, który zawsze jest w formie aktu notarialnego. Jeżeli spadkodawca pozostawił testament, jego otwarcie następuje z chwilą odczytania go przez sędziego bądź też notariusza. W sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że długi spadkowe przewyższają wartość aktywów spadkowych, wówczas można zawrzeć za życia ze spadkodawcą umowę zrzeczenia się prawa do dziedziczenia spadku, lub też w terminie nie przekraczającym sześciu miesięcy od daty śmierci spadkodawcy, odrzucić spadek albo przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza. Należy pamiętać, że prawo do spadku nie przedawnia się. Warto wiedzieć, że w zależności od stopnia pokrewieństwa inaczej rozliczamy się z Urzędem Skarbowym. Możemy go zapłacić według trzech grup opodatkowania lub być całkowicie zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku.

Dział spadku

Dział spadku Pierwszy etap spadkobrania to stwierdzenie kto dziedziczy i w jakiej części. Drugi etap to dział spadku czyli faktyczne podzielenie masy spadkowej między uprawnionych spadkobierców. Jeżeli do schedy spadkowej należy nieruchomość dokonanie działuDowiedz się więcej

Posted in Sprawy spadkowe | Leave a comment

Darowizna

Co to jest darowizna Darowizna to należące do nas pieniądze albo rzeczy, które przekazujemy komuś inne­mu, nie chcąc nic w zamian. Darowizna to forma umowy, w której darczyńca zobowią­zuje się do bezpłatnego świadczenia naDowiedz się więcej

Posted in Sprawy spadkowe | Leave a comment

Zachowek

Zachowek to prawo Zachowek to prawo a nie obowiązek, którego można dochodzić do spadkobierców w określonym czasie od chwili śmieci spadkodawcy. Zapewnia osobom wskazanym w ustawie korzyści pieniężne ze spadku. Korzyść ta stanowi równowartośćDowiedz się więcej

Posted in Sprawy spadkowe | Leave a comment

Testament

Co to jest testament? Testament jest ostatnią wolą spadkodawcy – osoby zmarłej, którego wola nabiera mocy prawnej dopiero w chwili jego śmierci. Testament jest indywidualnym i osobistym rozporządzeniem majątkiem własnym. Celem testamentu jest zmianaDowiedz się więcej

Posted in Sprawy spadkowe | Leave a comment

Spadek

Spadek – informacje podstawowe Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej, pozostaje po niej masa spadkowa czyli tzw. scheda. Osoby uprawnione do spadku stają się spadkobiercami z mocy prawa. Nabycie spadku SpadekDowiedz się więcej

Posted in Sprawy spadkowe | Leave a comment