spadek - sprawy spadkowe

Skontaktuj się z nami!
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Nasza Kancelaria Prawna oferuje fachową pomoc prawną dotyczącą spraw spadkowych i spraw bezpośrednio związanych ze skutkami wywołanymi orzeczeniem wyroku sądowego. W szczególności są to sprawy związane z samym spadkiem oraz testamentem, zachowkiem, darowizną i działem spadku.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Należy podkreślić, że każda sprawa spadkowa jest inna i w zależności od określenia odpowiedzialności orzeczonej w sentencji wyroku powoduje bardzo różne skutki prawne dla Stron z chwilą uzyskania rozwodu i na przyszłość. Pomożemy Państwu w sposób dyskretny i fachowy.

Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej, pozostaje po niej masa spadkowa czyli tzw. scheda. Osoby uprawnione do spadku stają się spadkobiercami z mocy prawa. Spadek można nabyć poprzez dziedziczenie ustawowe lub testamentowe. Ustalenie, kto nabędzie prawo do spadku można stwierdzić przed sądem za pomocą wyroku sądowego stwierdzającego nabycie spadku lub przed notariuszem – uzyskując akt potwierdzenia dziedziczenia, który zawsze jest w formie aktu notarialnego. Jeżeli spadkodawca pozostawił testament, jego otwarcie następuje z chwilą odczytania go przez sędziego bądź też notariusza. W sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że długi spadkowe przewyższają wartość aktywów spadkowych, wówczas można zawrzeć za życia ze spadkodawcą umowę zrzeczenia się prawa do dziedziczenia spadku, lub też w terminie nie przekraczającym sześciu miesięcy od daty śmierci spadkodawcy, odrzucić spadek albo przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza. Należy pamiętać, że prawo do spadku nie przedawnia się. Warto wiedzieć, że w zależności od stopnia pokrewieństwa inaczej rozliczamy się z Urzędem Skarbowym. Możemy go zapłacić według trzech grup opodatkowania lub być całkowicie zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku.

Dział spadku

Dział spadku Pierwszy etap spadkobrania to stwierdzenie kto dziedziczy i w jakiej części. Drugi etap to dział spadku czyli faktyczne podzielenie masy spadkowej między uprawnionych spadkobierców. Jeżeli do schedy spadkowej należy nieruchomość dokonanie działuDowiedz się więcej

Darowizna

Co to jest darowizna Darowizna to należące do nas pieniądze albo rzeczy, które przekazujemy komuś inne­mu, nie chcąc nic w zamian. Darowizna to forma umowy, w której darczyńca zobowią­zuje się do bezpłatnego świadczenia naDowiedz się więcej

Zachowek

Zachowek to prawo Zachowek to prawo a nie obowiązek, którego można dochodzić do spadkobierców w określonym czasie od chwili śmieci spadkodawcy. Zapewnia osobom wskazanym w ustawie korzyści pieniężne ze spadku. Korzyść ta stanowi równowartośćDowiedz się więcej

Testament

Co to jest testament? Testament jest ostatnią wolą spadkodawcy – osoby zmarłej, którego wola nabiera mocy prawnej dopiero w chwili jego śmierci. Testament jest indywidualnym i osobistym rozporządzeniem majątkiem własnym. Celem testamentu jest zmianaDowiedz się więcej

Spadek

Spadek – informacje podstawowe Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej, pozostaje po niej masa spadkowa czyli tzw. scheda. Osoby uprawnione do spadku stają się spadkobiercami z mocy prawa. Nabycie spadku SpadekDowiedz się więcej