Pozew o rozwód bez orzekania o winie jest najlepszym i najszybszym rozwiązaniem w sytuacji kiedy małżonkowie decydują się na rozstanie. Rozwód taki możemy uzyskać na pierwszej rozprawie, wystarczy zgodnie potwierdzić, że nastąpił całkowity, trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Trudniejsze jest szybkie uzyskanie rozwodu w przypadku kiedy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci. Wówczas istnieje obowiązek przesłuchania świadków przez Sąd co automatycznie przedłuża czas postępowania i wydania wyroku rozwodowego. W takiej sytuacji Sąd będzie szczególnie uwzględniał dobro dzieci i zastanawiał się czy decyzja o rozwodzie dorosłych negatywnie nie wpłynie na prawidłowy dalszy rozwój dzieci i ich edukację. Jeżeli małżeństwo ma małoletnie dzieci Sąd obligatoryjnie musi powołać i przesłuchać co najmniej jednego świadka. Jednak przy sprawnie prowadzonej sprawie i dobrze przygotowanym pozwie, zgodnym zachowaniu się małżonków można liczyć na zakończenie sprawy rozwodowej również na pierwszej rozprawie.