Zasadniczym przedmiotem sprawy rozwodowej jest ustalenie czy są podstawy do orzeczenia rozpadu związku małżeńskiego w sposób trwały i zupełny. W tym postępowaniu Sąd zajmuje się głównie sprawami dotyczącymi sfery małżeńskiej i rodzinnej. W minimalny stopniu sprawa o rozwód może dotyczyć zgromadzonego majątku i jego podziału. Zniesienie współwłasności dorobkowej powstałej w trakcie trwania małżeństwa w większości spraw jest przedmiotem odrębnego postępowania o podział majątku wspólnego. Zdarza się jednak ,że Sąd wyrazi zgodę i dokona podziału majątku również na sprawie rozwodowej jeżeli podział ten będzie jasny, szybki i bezsporny i nie wydłuży czasu postępowania.

Orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy lub z winy obojga małżonków nie ma wpływu na podział majątku dorobkowego.