Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej, pozostaje po niej masa spadkowa czyli tzw. scheda. Osoby uprawnione do spadku stają się spadkobiercami z mocy prawa. Są dwa etapy postępowania spadkowego. Pierwszy etap dotyczy ustalenia kto dziedziczy i w jakiej części. Drugi etap dotyczy działu spadku czyli faktycznego podziału masy spadkowej między spadkobierców czyli tzw. schedy.

Spadek można nabyć w drodze dziedziczenia ustawowego lub testamentowego. Ustalenie, kto nabędzie prawo do spadku można stwierdzić przed Sądem orzeczeniem stwierdzającym nabycie spadku lub przed notariuszem aktem potwierdzenia dziedziczenia. Jeżeli spadkodawca pozostawił testament otwarcie testamentu następuje z chwilą odczytania go przez przez sędziego lub notariusza. W sytuacji kiedy jest podejrzenie, że długi spadkowe mogą przewyższyć wartość schedy, można wówczas za życia zawrzeć umową zrzeczenia się prawa do spadku lub w terminie 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy odrzucić go lub przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

W zależności od stopnia pokrewieństwa ze spadkodawcą inaczej będziemy rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Możemy być zwolnieni z podatku lub zapłacimy podatek według trzech grup opodatkowania o czym należy pamiętać nabywając spadek. Warto też wiedzieć, że prawo do spadku nie przedawnia się.